MEDICA Skolan för Klassisk Homeopati

3-årig yrkesutbildning i klassisk homeopati


Chockhöjning av registrering utav homeopatiska läkemedel.

Låt människor få fortsätta välja homeopati istället för antibiotika! Vi på HomeopatiAkuten i Stockholm vill att läkemedelsverkets föreslagna chockhöjning av registreringskostnaden för … Läs hela artikeln