“Vetenskapsmän” vill inte se sanningen.

När vetenskapliga studier visar att homeopati fungerar – då väljer “vetenskapsmän” att frångå vetenskapliga regler.

Över 230 vetenskapliga studier visar att homeopatiska LÄKEmedel är dubbelt så effektiva som placebo. Studierna har samma eller högre kvalitet jämfört med flera skolmedicinska studier.

Då skulle man väl förvänta sig att alla forskare skulle utbrista – vad spännande! Nej, vad gör man istälet – jo man förvanskar resultaten på ett sätt som inte är förenligt med vetenskap. Var tog det vetenskapliga tänkandet vägen?

Är det lättare att förvanska resultatet av studierna än att se sanningen i vitögat?

Robert Hahn är en klarsynt forskare, läs mer….

Robert Hahn – Sanningen om homeopati

About Viveca Wilhelmsson

Viveca Wilhelmsson har varit yrkesverksam homeopat sedan 1987. Hon är från början utbildad psykolog och har sedan många års utbildning inom homeopati och basmedicin. Startade 2002 MEDICA-skolan för klassisk homeopati. Var en av grundarna till HomeopatiAkuten, en akutklinik i Stockholm som öppnade januari 2014.