Manifestation för HOMEOPATIN

10 – 13 november är det HÄLSOMÄSSA i Älvsjö mässhallar. Sveriges Homeopater samarbetar för att sprida information om Homeopati. Det är Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, SFVH, som tagit initiativet. Förutom SFVH deltar även förbund, nättidningen “Dagens Homeopati”, nätverket “Hela barn” och skolorna.

Vi kommer att presentera den homeopatiska läkekonsten, forskning, patientfall, homeopatins ställning i andra länder. Det kommer att delas ut en “Vitbok om Homeopati” med kortfattad och saklig information. Du kan lyssna på flera intressanta föreläsningar både i seminariesalen och även i den egna montern.

VÄLKOMMEN till vår monter C18:30

About Viveca Wilhelmsson

Viveca Wilhelmsson har varit yrkesverksam homeopat sedan 1987. Hon är från början utbildad psykolog och har sedan många års utbildning inom homeopati och basmedicin. Startade 2002 MEDICA-skolan för klassisk homeopati. Var en av grundarna till HomeopatiAkuten, en akutklinik i Stockholm som öppnade januari 2014.