HomeopatiAkuten

7 januari öppnade HomeopatiAkuten.
Vår klinik finns i Stockholm på Salve Hälsocenter, Krukmakargatan 3.
T-bana Mariatorget, uppg. Torkel Knutssons gatan. 

Vi har öppet måndag t.o.m. torsdag kl. 15.00 – 19.00.
Vi tar emot alla med akuta besvär utan föregående tidsbokning.
Med akuta besvär menar vi besvär som varat en kort tid, som inte läker av sig själv och personen är därför i behov av behandling. Det kan exempelvis vara halsinfektion, öron- eller bihåle- inflammation, hosta, urinvägsinfektion, virusinfektioner, influensa, magbesvär mm
Vi behandlar inte livshotande tillstånd, inte heller akuta tillstånd efter olyckor eller tillstånd som kräver sjukhusresurser.

Inom homeopatin finns ett helhetstänkande. Även om vi arbetar med akuta besvär så tar vi alltid hänsyn till det unika i varje fall och även bakomliggande orsaker.

Vi behandlar de akuta besvären med det homeopatiska läkemedel som är indikerat, ett medel i taget. Vi som arbetar på HomeopatiAkuten har gedigna kunskaper inom homeopati samt basmedicin, minst 60 poäng.
Det är ca 15 personer knutna till HomeopatiAkuten.

Hur lång tid konsultationen tar beror helt på vilka besvär patienten söker för, men vi kommer att avsätta ungefär 30 minuter för en konsultation och det kostar 350 kr. (inkl. moms)

Vi vill med vår verksamhet skapa en ytterligare möjlighet för patienterna.
För dem som får upprepade infektioner, är det oftast antibiotika som gäller.
Vi erbjuder ett annat alternativ och ger människor en ökad valfrihet.
Den homeopatiska behandlingen stärker immunförsvaret, så istället för att hamna i en ond spiral med upprepade infektioner och nya antibiotika kurer skapas bättre motståndskraft. Därför hoppas vi kunna påvisa att vi bidrar till en samhällsvinst i form av minskade och kortare sjukskrivningar samt minskade kostnader inom den skolmedicinska vården. Vi kommer att föra statistik på våra behandlingar för att visa vilka resultat vi får.
Vid svåra tillstånd som kräver skomedicinska insatser, så ska man självklart vända sig till sjukhusets akutmottagning, närakuten eller vårdcentralen.

Förhoppningsvis kan vi framöver utöka verksamheten i form av ökade öppettider.
Vi vill öka tillgängligheten för dem som söker homeopatisk hjälp, och vi vill ge alla människor möjlighet att välja den typ av behandling och vård som de önskar.

About Viveca Wilhelmsson

Viveca Wilhelmsson har varit yrkesverksam homeopat sedan 1987. Hon är från början utbildad psykolog och har sedan många års utbildning inom homeopati och basmedicin. Startade 2002 MEDICA-skolan för klassisk homeopati. Var en av grundarna till HomeopatiAkuten, en akutklinik i Stockholm som öppnade januari 2014.