Chockhöjning av registrering utav homeopatiska läkemedel.

Låt människor få fortsätta välja homeopati istället för antibiotika!

Vi på HomeopatiAkuten i Stockholm vill att läkemedelsverkets föreslagna chockhöjning av registreringskostnaden för homeopatiska läkemedel stoppas.

Världshälsoorganisationen WHO varnar för allvarliga följder av ökad antibiotikaresistens. Då bakterier blir resistenta mot antibiotika har sjukvården snart ingenting att erbjuda vid infektioner. Men snart riskerar Sverige att ta beslut som går emot WHOs varningar.

Läkemedelsverket har lagt fram som förslag att regeringen höjer avgiften för att registrera homeopatiska läkemedel med upp till 2 150 procent. Det innebär att avgiften höjs från 4 000 till 90 000 kronor per enskilt homeopatiskt läkemedel.

En höjning av registreringsavgiften för homeopatiska läkemedel gör det omöjligt för oss att behandla dem som vill slippa ta antibiotika. Det kan bli dödsstöten för människors rätt att välja vårdform. Förslaget från Läkemedelsverket står i strid mot WHOs strategidokument – WHO Traditional Medicine Strategi 2014-2023 – som Sverige har skrivit under. Strategins syfte är att stärka den komplementära medicinens roll för folkhälsan.

Homeopatisk behandling går ut på att behandla så varsamt som möjligt, med den minsta möjliga dos av ett homeopatiskt läkemedel som behövs för att stimulera kroppens egna försvarsmekanismer att klara av infektioner.

Målet med den individuella homeopatiska behandlingen är alltid att patienten ska få en bättre hälsa genom att ta så lite homeopatiska läkemedel som möjligt. Det kan resultera i att en homeopat förskriver ett enskilt läkemedel vid ett enda tillfälle. Att då behöva registrera detta läkemedel för 90 000 SEK, enligt läkemedelsverkets nya förslag, är en omöjlighet. Det finns inga bolag som kommer att fortsätta importera homeopatiska läkemedel till Sverige efter en höjning med 2 150 % .

Situationen i Sverige har redan försämrats. Antalet tillgängliga läkemedel har minskat från flera tusen till att det idag endast finns cirka 190 enkelmedel att tillgå i landet. Om det blir svårare att få tag på de homeopatiska läkemedel som är nödvändiga för att patienter ska få ett effektivt tillfrisknande kan vi inte längre fortsätta behandla.

Homeopatiakuten bidrar till att minska användningen av antibiotika. Vi öppnade för snart tre år sedan och vi har redan hundratals patienter som blivit friska från akuta infektioner. Till skillnad från antibiotikabehandling, kan även virusinfektioner behandlas framgångsrikt med rätt, individuellt homeopatiskt läkemedel.

Ta inte bort rätten att fritt få välja vårdform, slå inte undan benen på en hel yrkesgrupp!

About Viveca Wilhelmsson

Viveca Wilhelmsson har varit yrkesverksam homeopat sedan 1987. Hon är från början utbildad psykolog och har sedan många års utbildning inom homeopati och basmedicin. Startade 2002 MEDICA-skolan för klassisk homeopati. Var en av grundarna till HomeopatiAkuten, en akutklinik i Stockholm som öppnade januari 2014.