Forskare: homeopati bättre än placebo

Robert Hahn har skrivit två nya blogginlägg där han återigen visar att homeoati fungerar. Hahn går igenom hur studierna har gjorts och menar att det enda sättet att få studierna att visa att homeopati inte fungerar är att att strimla ner litteraturen i små undergrupper så att den statistiska signifikansen försvinner eller alternativt rätt och. Läs  mer

Homeopati splittrar EU

SvD: Europas homeopater hoppas på ny lagstiftning från Bryssel för att tvinga alla EU-länder att göra deras produkter lättillgängliga för konsumenterna, och för att mjuka upp den strikt vetenskapsbaserade godkännandeprocessen för läkemedel inom EU.  Artikeln är för en gångs skull hyfsat neutral och om man jämför med övriga artiklar från SvD positiv, men tyvärr som. Läs  mer