Den homeopatiska behandlingen

 

Hur går en behandling till?

bild till artikelnFörsta besöket

tar vanligen mellan 1,5-2 timmar.Eftersom homeopatin tar hänsyn till hela individen ställer homeopaten många fler frågor än vad vanliga läkare gör. Skälet är att det inte finns ett homeopatiskt läkemedel för en specifik sjukdom. Två personer med samma diagnos kan behöva två helt olika homeopatiska läkemedel.

Återbesök

Vanligtvis bokas ett återbesök efter 4-6 veckor. Vid akuta besvär behöver Homeopaten få en återkoppling efter 1-3 dagar.

Homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel utvinns ur mineraler, växt- och djurriket. Tillverkningen sker i laboratorier och följer strikta tillverkningsprocesser.

Vad kan behandlas med homeopati?

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas homeopatiskt. Homeopati hjälper vid både akuta och kroniska sjukdomar. Rätt medel kan till exempel ge ett snabbt och effektivt resultat vid infektioner i öron, näsa och hals, samt i urinvägar. Vid kroniska besvär med mage och tarm, menstruationsproblem, allergier och astma, huvudvärk eller ledvärk tar behandlingen längre tid. Klassiska homeopater kan även behandla psykiska obalanser.

Många som söker en homeopat gör det först efter att den vanliga sjukvården inte lyckats hjälpa dem. Erfarenheterna visar att ju tidigare i sjukdomsförloppet man börjar behandla, desto snabbare blir läkningsprocessen. Därför vinner alla på att söka homeopat redan i ett tidigt skede.

Enligt svensk lag får homeopater inte behandla barn under åtta år, gravida kvinnor, cancer, diabetes, epilepsi och smittsamma könssjukdomar.