George Vithoulkas vision inför framtiden

Jag ser framför mig skolor som är centrum för verklig kunskap, som kan erbjuda en utbildning som vida överträffar den tekniska, enbart medicinska aspekten.

Lärare från olika vetenskaper ska bli inbjudna för att dela med sig av sina kunskaper gällande olika hälsofrågor och ställa viktiga spörsmål som kan bidra till vetenskapens framåtskridande. Filosofer ska ges utrymme att diskutera liv och död i en intellektuellt stimulerande miljö, så att studenterna lär sig begrunda den djupare meningen.

Sociologer ska bjudas in för att dela med sig av sin syn på framtida samhällen och de förbättringar som de kan ana. Konstnärer bör komma till skolorna för att förmedla till studenterna en känsla för konsten. Ekologi är en annan viktig aspekt utbildningsprogrammet. Men, framförallt kommer skolorna att behöva andliga rådgivare som har förnummit en annan dimension av livet och som kan förmedla sin vishet och sin undervisning i kärlek och medkänsla till studenterna. En visdom som är helt nödvändig för mänskligheten.

För att sammanfatta det hela – dessa skolor ska förbereda studenterna att bli verkliga läkare och samhällets stöttepelare.