George Vithoulkas

GEORGE VITHOULKAS – Professor i Homeopatisk Medicin föddes i Athen 25.7.1932.

George Vithoulkas

George Vithoulkas

George Vithoulkas enträgna arbete och hans entusiasm att sprida den klassiska homeopatin fick internationellt erkännande då han 1996 tilldelades “the Right Livelihood Award”, även kallat det Alternativa Nobel Priset, i den svenska riksdagen. Priset fick han för hans enastående bidrag att återupprätta den homeopatiska kunskapen och för hans skolning av homeopater till högsta kompetensnivå.

2000 fick George Vithoulkas ännu en internationell utmärkelse nämligen “The Golden Medal of the Hungarian Republic” för förtjänstfullt arbete för den homeopatiska medicinen.

George Vithoulkas är Heders-Professor vid det grekiska universitetet “University of the Aegean”.  Heders-Professor vid Moskva’s Medicinska Akademi (Academy of Medical Sciences), Professor vid Kiev’s Medicinska Akademi och han var samarbetande Professor vid Baskiska Medicinska Universitetet 2001-2004.

1995 grundade han “International Academy for Classical Homeopathy” på den vackra ön Alonissos i Grekland. George Vithoulkas är Rektor för skolan och undervisar läkare och homeopater från hela världen.

Det grekiska Universitetet ”University of the Aegean” i samarbete med Professor Vithoulkas erbjuder en ”Master degree” i Klassisk Homeopati på universitetsnivå.

George Vithoulkas har hunnit skriva många böcker. “Homeopathy: Medicine for the new millennium (l:a utgåvan 1979, nyutgåva av IACH, 2003), är skriven för lekmän.

“The science of Homeopathy” (Grove Press, New York, 1980) skriven för yrkesverksamma har översatts till 20 olika språk och har haft en djupgående påverkan på accepterandet och praktiserandet av homeopati över hela världen. 2010 kom andra delen  “The Levels of Health” (IACH 2010) En mycket efterlängtad och epokgörande bok. Boken är skriven i samarbete med Eric van Woensel. Fallstudierna som presenteras visar på ett pedagogiskt sätt den praktiska tillämpningen av teorierna.

Boken “A new Model for Health and Disease”, utgavs på tyska och engelska, 1991. Förutom att vara en svidande kritik gentemot den konventionella allopatiska medicinen, drar den också upp nya riktlinjer för den medicinska vetenskapen, med förhoppning om att man, genom att visa på de olika naturlagarna som styr tillstånd av hälsa och sjukdom, ska kunna tydliggöra de terapier som ger de allra gynnsammaste resultaten.

Ett pågående arbete är “Materia Medica Viva”, en läkemedelslära innehållande all samtida kunskap och hans egna homeopatiska erfarenheter. De första 12 volymerna finns för närvarande utgivna på engelska och tyska.

Det här är bara några av alla de böcker han skrivit. G. Vithoulkas har dessutom skrivit ett stort antal publicerade artiklar.

Dataprogrammet “Vithoulkas Expert System” VES, skapades för att underlätta analysen av all information från ett patientfall och har därmed gjort den klassiska homeopatin tillgänglig för alla homeopater och homeopatistuderande.

För mer information www.vithoulkas.com