MEDICA

Materia MEDICA Roslagen AB blev aktiebolag 1998.
Från 1984 drevs verksamheten först som handelsbolag och sedan enskild firma fram till ombildningen till aktiebolag.

Verksamheten omfattar öppenvårdsmottagningar samt utbildning.
Klassisk homeopati är den behandlingsform som används både på den egna patientmottagningen samt på HomeopatiAkuten.
Viveca Wilhelmsson är även moderator för de Nordiska länderna på E-learning programmet via den internationella akademin för klassisk homeopati.

Viveca Wilhelmsson, MEDICA AB
Besöksadress: Krukmakargatan 3, Stockholm
Postadress: Hjälmarsvägen 24A, 120 53 Årsta
Email: viveca@medica.se
Tele +46 70 559 88 31