MEDICA

Materia MEDICA Roslagen AB blev aktiebolag 1998.
Från 1984 drevs verksamheten först som handelsbolag och sedan enskild firma fram till ombildningen till aktiebolag.

Verksamheten omfattar öppenvårdsmottagningar samt utbildning.
Klassisk homeopati är den behandlingsform som används både på den egna patientmottagningen samt på HomeopatiAkuten.
Viveca Wilhelmsson är även rektor vid “Medica – skolan för klassisk homeopati”, som har en 3-årig utbildning i Homeopati. Utbildningen sker i samarbete med Professor George Vithoulkas.

Viveca Wilhelmsson, MEDICA AB
Medica-skolan för klassisk homeopati
Besöksadress: Krukmakargatan 3, Stockholm
Postadress: Hjälmarsvägen 24A, 120 53 Årsta
Email: viveca@medica.se
Tele +46 70 559 88 31