Om homeopati

Klassisk homeopati

Klassisk homeopati – en välbeprövad medicinsk behandlingsmetod som stärker den egna läkningskraften.

Behandlingen anpassas individuellt och utgår ifrån alla dina symtom, såväl fysiska som emotionella och mentala.

Homeopatin föds

Den homeopatiska principen omnämns redan under antiken i de filosofiska tankegångar som den grekiska läkaren Hippocrates, läkekonstens fader, formulerade. Det dröjde dock innan homeopatin utvecklades till en medicinsk behandlingsmetod av den tyska läkaren Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843).

Som läkare såg han de svåra biverkningar som dåtidens mediciner och behandlingsmetoder orsakade. För Hahnemann var det viktigt att inte skada sina patienter, så han började översätta medicinsk litteratur. Vid en översättning stötte han på påståendet att den läkande effekten av kinabark (kinin) på malaria berodde på ämnets bitterhet. Istället för att tro på en ologisk förklaring valde han som en sann vetenskapsman att testa ämnet på sig själv.

Till sin förvåning upptäckte Hahnemann att han drabbades av karakteristiska malariasymptom. Han slutade ta kinin och besvären upphörde. Det faktum att ämnet kunde framkalla samma symtom hos en frisk person, som en sjuk fick av malaria väckte hans nyfikenhet.

Successivt utvecklades en ny behandlingsmetod som Hahnemann döpte till homeopati efter grekiskans homeo (omoios) som betyder lika, och pathos som betyder lidande.

Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen: Similia similibus curentur. Det betyder: låt lika bota lika.

Homeopatins syn på sjukdom

Klassiska homeopater ser människan som en helhet, där känslor, tankar och kropp samverkar. För att må bra behöver hela organismen vara i balans.

Är kroppens eget immunförsvar tillräckligt starkt så klarar organismen att bli frisk på egen hand. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp för att få igång läkningsprocessen.

Homeopatiska läkemedel stimulerar organismens inneboende läkekrafter att börja hela sig själv och uppnå en bättre balans på alla plan; fysiskt, emotionellt och mentalt.

Vanliga invändningar mot homeopati?

”Det är bara sockerpiller med utblandat vatten”.

Tillverkningen av homeopatiska läkemedel följer en noggrann och strukturerad tillverkningsprocess. Klinisk erfarenhet från hundratusentals klienter har visat på de potentierade medlens effektivitet.

”Det är bara placebo”

Placebo effekten finns alltid, mer eller mindre i all behandling, men då man ser bestående effekter på långvariga, kroniska åkommor, då är det inte bara en placebo effekt som åstadkommit detta.

En del barn och tonåringar har inte själva valt den homeopatiska behandlingen och kan till och med vara tydligt negativa till behandlingen. Trots detta kan de få mycket positiva resultat.

Även djur behandlas framgångsrikt homeopatiskt. Det är svårt att tro att en häst, hund eller ko uppvisar en placeboeffekt.

Behövs homeopatin?

Ja! Idag mer än någonsin är behovet stort av en helhetssyn på hälsa och sjukdom. Utvecklingen mot resistenta bakteriestammar, en kraftig ökning av antalet barn, ungdomar och vuxna som inte mår psykiskt bra eller får neuropsykiatriska diagnoser, explosionen av astma och allergier… tar man del av dagliga nyhetsströmmar blir det tydligt att något måste förändras.

Vi behöver bemöta varje individ med varsamhet och utifrån den personens historia.

Homeopatin är individuell och tar hänsyn till alla symtom.

Homeopatin botar så snabbt, tillförlitligt och oskadligt som möjligt, med ett individuellt valt läkemedel i minsta möjliga dos.