Utbildning i homeopati

 

Till Dig som valt att bli Homeopat, världens roligaste och mest utmanande yrke. Välkommen till vår skola.ats 6

Vår utbildning i Klassisk Homeopati är en av de främsta utbildningar internationellt sett. Den finns för närvarande i många olika länder.
Det är den absoluta essensen av den klassiska homeopatin.

Utbildningen förbereder dig på bästa sätt att bli framgångsrik i yrket.

De två första åren lär du dig homeopatins grunder, teori, hälsa i ett helhetsperspektiv,läkemedelslära, allt om hur du tillämpar homeopatin i arbetet med patienterna.
Det tredje året är framför allt inriktat på praktiskt arbete, då du får använda de kunskaper du tillägnat dig. Du tar emot egna patienter under handledning.

Efter avslutad utbildning har du även möjlighet att få praktisera på HomeopatiAkuten tillsammans med erfarna homeopater.
www.homeopatiakuten.se 

ats 2

          Klassisk homeopati            09092011-_MG_4155
[easy-contact]